регулации в земеделието (5)

Дигитализацията и иновациите ще привлекат младите хора в земеделието

Дигитализацията и иновациите ще привлекат младите хора в земеделието

Използването на цифровите технологии ще подобри икономическото състояние на земеделеца, ще намали разходите и ще увеличи печалбата, ще помогне и за решаване на въпроса с работната ръка