списание Time (3)

Пловдивският университет стартира прием в 12 магистърски програми

Прием в 12 магистърски програми, акредитирани към Факултета по икономически и социални науки, стартира Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". Седем от тях са за завършили 4-годишен курс на обучение и пет - за дипломиралите се като професионални