Пловдивският университет стартира прием в 12 магистърски програми

Сред тях е и най-новата магистърска програма по финанси

3650 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Прием в 12 магистърски програми, акредитирани към Факултета по икономически и социални науки, стартира Пловдивският университет "Паисий Хилендарски". Седем от тях са за завършили 4-годишен курс на обучение и пет - за дипломиралите се като професионални бакалаври, съобщи Kmeta.bg.

Сред тях е и най-новата магистърска програма по финанси, за която могат да кандидатстват завършилите колежи в направление "Икономика", обясни проф. д-р Иван Иванов, декан на факултета. Основните академични курсове, които ще се изучават в нея, са макроикономически и финансов анализ, капиталов пазар, банково посредничество, управление на инвестициите и международни финанси, добави той. 800 лева ще е семестриалната такса за магистърските програми на ФИСН, независимо дали в тях ще се обучават общообразователни или професионални бакалаври. 

Завършилите 4-годишен курс на обучение могат да избират сред магистратури като "Бизнес администрация", "Бизнес комуникация и връзки с обществеността", "Управление на човешките ресурси", "Финансов мениджмънт", "Международна търговия", "Счетоводство и анализ" и "Културни и социални дейности в туризма". Дипломиралите се като професионални бакалаври имат възможност да кандидатстват за "Бизнес икономика", "Корпоративно управление", "Счетоводство", "Мениджмънт на корпоративната сигурност" или "Финанси".  

Обучението в магистърските програми е 3 или 4 семестъра в зависимост от придобитата образователно-квалификационна степен и професионалното направление на курса за висше образование, подчертаха от факултета. При дипломирането във всички магистратури студентите не дължат такси за полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Подкрепи Economic.bg