топлоподаване (6)

Присъединяването към топлофикация вече не изисква предварителен договор

Присъединяването към топлофикация вече не изисква предварителен договор

Отпада изискването за присъединяване на обекти към топлопреносната мрежа само след сключване на предварителен писмен договор между собствениците им и топлопреносното предприятие