Присъединяването към топлофикация вече не изисква предварителен договор

Промяната в Наредбата за топлоснабдяването на енергийното министерство влезе в сила от 1 януари

Присъединяването към топлофикация вече не изисква предварителен договор

Снимка: Economic.bg/Архив

1688 ~ 1 мин. четене
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

Отпада изискването за присъединяване на обекти към топлопреносната мрежа само след сключване на предварителен писмен договор между собствениците им и топлопреносното предприятие. Това става ясно от публикуваната за обществено обсъждане нова Наредба за топлоснабдяването на енергийното министерство.

Документът е изготвен в съответствие с последните изменения в Закона за устройство на територията, в сила от 1 януари, в която бяха направени промени в условията и реда за предоставяне на изходни данни, необходими за проектирането и за присъединяване на строежи към мрежите на техническата инфраструктура.

Едно от измененията, заложени в чл. 140а ЗУТ, е отпадане на изискването за представяне на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, като необходимо условие за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, пише в мотивите към новата Наредба за топлоснабдяването, изготвена от Министерството на енергетиката.

След подписването на новата наредба автоматично ще отпадне дейтвието на досегашната Наредба № 16-334 за топлоснабдяването, която изискваше сключване на предварителен договор за присъединяване към топломрежата. Още повече, че към момента е в действие решение на ВАС, с което са отменени текстове от същата наредба, а други текстове от наредбата са обявени за нищожни, се казва още в мотивите.

Коментари: 0