Топлоподаването нарушава конкуренцията

Потребителите са лишени от избор при снабдяването с топлинна енергия, се казва в становище на КЗК

96 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Конкуренцията на пазара на снабдяване с топлинна енергия липсва, а потребителите са лишени от избор при снабдяването с топлинна енергия. Това се казва в становище на Комисията за защита на конкуренцията, което е изготвено след анализ на Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване.

"След извършен подробен анализ, КЗК констатира наличието на разпоредби, които са в състояние да нарушат или ограничат конкуренцията на пазара на снабдяване с топлинна енергия и на този за дялово разпределение на топлинната енергия и са в ущърб на благосъстоянието на потребителите", става ясно от становището на антимонополното ведомство.

Съгласно действащата нормативна уредба количеството топлинна енергия за топла вода се определя по изчислителен път по формула, въз основа на показанията на общ водомер в абонатната станция. Неточното определяне на топлинната енергия за топла вода води до некоректно разпределение на разходите за тази топлинна енергия между отделните потребители в сградата. КЗК установи, че съществува техническа възможност за точно измерване на тази топлинна енергия чрез допълнителен топломери, монтирани в абонатната станция. При наличието на техническа възможност, измерването с уред на топлинната енергия вместо изчисляването й по формула би създало възможност за по-точно определяне на количеството потребена енергия за топла вода.

КЗК предлага съответните разпоредби в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването да бъдат изменени, като се предвиди монтирането на необходимите допълнителни измервателни уреди - топломери в абонатните станции от и за сметка на топлофикационните дружества.

Комисията установи също, че липсва ефективен санкционен механизъм, който да принуди некоректните потребители да монтират водомер за топла вода в имотите си, което дава възможност потреблението им да бъде изчислявано на база, което от своя страна води до некоректно разпределение на топлинната енергия между отделните потребители. КЗК препоръчва в нормативната уредба да бъдат предвидени ефективни санкции за тези некоректни потребители.

Цялото становище на КЗК можете да прочетете ТУК.

Подкрепи Economic.bg