централа (61)

И Walmart ще строи нова централа

И Walmart ще строи нова централа

Walmart Inc, най-големият търговец на дребно в света и най-големият работодател в частния сектор в страната, в петък разкри планове за нов корпоративен кампус