Airbnb (94)

Airbnb обяви 300% ръст на приходите

Airbnb обяви 300% ръст на приходите

Приходите на Airbnb за второто тримесечие са скочили с близо 300% на годишна база, достигайки 1.34 млрд. долара. Компанията победи очакванията на Уолстрийт за финансовите си резултати

Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Краткосрочното отдаване на имоти чрез платформи като Airbnb допринася за недостиг на жилища, както и за увеличение на наемите, сочи проучване на изследователите Феликс Миндл и д-р Оливер Аренц от университета в Кьолн

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

За имот в Airbnb ще се плаща 8 лв. такса за регистрация

Местата за настаняване, които се отдават под наем чрез платформи като Airbnb и Booking ще трябва да заплащат по 8 лв. на легло, за да се регистрират в общината и легално да извършват дейността си