Airbnb (101)

Какъв ще е размерът на туристическия данък в София за Airbnb

Какъв ще е размерът на туристическия данък в София за Airbnb

Туристическият данък, който трябва да плащат всички места за настаняване от категория B (стаи за гости и апартаменти за гости) на територията на София, ще е в размер на 40 стотинки за нощувка

Vrbo ще конкурира Airbnb с платформа за наемане на ваканционни жилища

Vrbo ще конкурира Airbnb с платформа за наемане на ваканционни жилища

През лятото на 2021 г. цените на всички туристически платформи се покачиха, за да компенсират неблагоприятния COVID период в цялата индустрия, който видяхме през последните 18 месеца

Airbnb обяви 300% ръст на приходите

Airbnb обяви 300% ръст на приходите

Приходите на Airbnb за второто тримесечие са скочили с близо 300% на годишна база, достигайки 1.34 млрд. долара. Компанията победи очакванията на Уолстрийт за финансовите си резултати

Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Как влияе Airbnb върху цените и наемите на имотите?

Краткосрочното отдаване на имоти чрез платформи като Airbnb допринася за недостиг на жилища, както и за увеличение на наемите, сочи проучване на изследователите Феликс Миндл и д-р Оливер Аренц от университета в Кьолн