Bitcoin (265)

Нарушения за 13.5 млн. лв. в земеделското министерство

Сметната палата обяви резултатите от одита на годишните финансови отчети за 2012 г. на централни първостепенни разпоредители, държавни висши училища и общини. От тях става ясно, че най-много финансови нарушения има във Министерството на земеделие

Милиони в подкрепа на малките стопанства

Актуализацията на държавния бюджет е осигурила допълнителни средства в подкрепа на малките земеделски стопани. Това стана ясно след заседанието на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), провело се днес в Министерството на земеделието и