Deep Dive (2)

EVN спря достъпа на 15 ВЕИ централи

"EVN България Електроразпределение" временно прекратява достъпа на 15 ВЕИ централи до мрежата в Югоизточна България. Крайната мярка се е наложила заради отказът на собствениците на тези обекти "да спазят законовото си задължение за сключване на договор