EUIPO (3)

Малки и средни фирми с финансова подкрепа за интелектуалната собственост

Малки и средни фирми с финансова подкрепа за интелектуалната собственост

Малките и средните предприятия със седалище в ЕС вече могат да кандидатстват за финансиране по Фонда за МСП на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост