JESSICA (5)

Онкоцентърът в Стара Загора ще купи високотехнологична гама-камера

Онкоцентърът в Стара Загора ще купи високотехнологична гама-камера

Онкологичният център на Стара Загора, Регионалният фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк подписаха в края на 2017 г. договор за дългосрочен кредит за финансиране на проект...