Онкоцентърът в Стара Загора ще купи високотехнологична гама-камера

Общият размер на финансирането е 1.36 млн. лв., половината са по JESSICA

Онкоцентърът в Стара Загора ще купи високотехнологична гама-камера
Онкологичният център на Стара Загора, Регионалният фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк подписаха в края на 2017 г. договор за дългосрочен кредит за финансиране на проект по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA.

Средствата ще бъдат използвани за покупка на високотехнологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT), позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на  хора заболели от рак. Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина – от банковата институция.

Вече е в ход и процедурата за обществена поръчка за избор на доставчик на медицинското оборудване по проекта.

„Новият хибриден  SPECT/CТ апарат, ще подобри значително ранната диагностика и стадиране на болните, което е в основата на успешното съвременно  лечение. Гама камерата, с която лечебното заведение разполага в момента е морално и физически остаряла на повече от 17 години, с ограничен капацитет, не позволяваща съвременна и качествена диагностика. С новото модерно оборудване се очаква да се разширят диагностичните възможности и да се увеличи с 30% броя на преминалите пациенти.

В момента в България има четири SPECT/CТ апарата, като всички са в София. Наличието на модерно оборудване и за онкоболните в Стара Загора е от изключителна важност както за опазване здравето на гражданите, така и за подобряване на качеството им на живот“, сподели д-р Чилингиров от КОЦ Стара Загора.

„Това е първият проект в сферата на здравеопазването, който Фонда финансира и съвсем очаквано за нас, инициативата идва от Стара Загора, където JESSICA проектите стават вече шест. Новата гама камера ще повиши капацитета за диагностика в целия регион – качествено и количествено.
Коментари: 0