Над 800 хил. евро за модернизация на стадион \"Верея\"

Проектът се финансира по европейската инициатива за устойчиво градско развитие JESSICA

Над 800 хил. евро за модернизация на стадион \

Снимка: http://jessicafund.bg/

464 ~ 3 мин. четене

Societe Generale Експресбанк и Регионалният фонд за градско развитие отпуснаха десетгодишен инвестиционен кредит на Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб “Верея“ в общ размер от 837 хил. евро по европейската инициатива за устойчиво градско развитие JESSICA. Съфинансирането, осигурено от банката за проекта, е на стойност 578 хил. евро. Кредитните средства ще бъдат използвани за модернизацията на стадион „Верея" в кв. "К. Ганчев" в Стара Загора.

Проектът предвижда строителство на допълнителна трибуна за зрители с капацитет 1 214 места, козирка, покриваща 100% от трибуната, фитнес център, две съблекални, отговарящи на международните стандарти, стаи за съдии, VIP зрителски стаи, кафе, заседателни зали, фен-магазин и съпътстваща инфраструктура.

Осъществяването му ще даде възможност за провеждането на регионални, национални и международни футболни турнири, организирането на детски школи и групи, включващи деца с увреждания. 

Модернизацията на комплексa се очаква да допринесе за повишаване на спортната култура и физическата активност на хората в региона, както и за социалното включване на всички етнически групи и малцинства. В резултат на инвестицията ще бъдат разкрити 5 постоянни работни места, както и 10 временни за периода на изпълнение на дейностите.

Стадион "Верея" в кв. "Кольо Ганчев" се използва от два отбора - Елитна професионална лига V17 и отбора на ФК "Верея" (Б група ) за провеждане на срещите от футболния сезон за съответната година. Към терена е изградено и тренировъчно игрище с малки врати, което се използва за любителски футбол. Съоръжението е публична общинска собственост и е предоставено за безвъзмедно ползване от СНЦ ФК „Верея“

През 2014 г. SG Експресбанк и Регионалният фонд за градско развитие финансираха проект за изграждането на модерно осветление на стадион „Верея“, което вече позволява използването на съоръжението и вечер.

Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб “Верея“ е създадено през 2006 г. и основната му цел е да популяризира физическото възпитание и спорта, да съдейства за разширяване на участието в организирания спорт и да сътрудничи на държавата и общините в подпомагането на спортното развитие и откриването на млади таланти.  

JESSICA е инициатива на Европейския Фонд за Регионално Развитие за подкрепа на устойчиви инвестиции в градска инфраструктура, наследство, образователни, спортни и културни обекти,повторно разработване на запустели терени и др. Регионалният фонд за градско развитие управлява средствата по инициатива JESSICA предназначени за шестте големи града след София – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Проектът на Холдинг Загора е четвъртият JESSICA проект на Фонда в гр. Стара Загора.

Някои от най-значимите проекти по програма JESSICA до този момент са рехабилитацията на Централния градски пазар в Стара Загора; работата по цялостната трансформация на бомбоубежището под Морската градина в Бургас и превръщането му в интерактивно изложбено и музейно пространство с името „Подземен град”; изграждането на нови производствени мощности в Индустриална зона Русе. Също така, създаването на постоянна изложбена зала за годишното изложение "Флора" в Бургас; обособяването на нов, логистичен център на част от територията на бившия държавен птицекомбинат в Стара Загора; изграждане на мултиплекс с 4 кино зали и реновирана на съществуваща кино зала в Плевен; изграждането на паркинг във Варна, изграждането на нов високо енергийно-ефективен завод за хлебни продукти в Пловдив и много други. 

Коментари: 0