Mapping the Worlds Prices 2019 (2)

Градовете с най-високи доходи за 2019 г.

Градовете с най-високи доходи за 2019 г.

Голяма част от промяната се дължи на нарастването на долара през последното половин десетилетие, което спомогна за увеличаване на позициите на американските градове спрямо останалите глобални центрове