Matchub (2)

Нова платформа скъсява дистанцията между българските и чужди фирми

Нова платформа скъсява дистанцията между българските и чужди фирми

Стартира новата онлайн платформа MatcHub, която ще помогне на малките и средни предприятия (МСП) в България и Европа да намерят чуждестранни бизнес партньори. Платформата свързва директно фирмите с партньори с интерес