PillPack (5)

Новината за купуването на онлайн аптеки повиши акциите на Amazon

Новината за купуването на онлайн аптеки повиши акциите на Amazon

През изминалата сесия американските фондови борси успяха да наваксат част от изгубените си позиции. Доходността по десетгодишните щатски държавни облигации нарасна с два базисни пункта до 2.84%