StandartPoors (6)

S&P потвърди рейтинга на София

S&P потвърди рейтинга на София

Рейтингът на Столична община, даден от международната рейтингова агенция Standart & Poor\'s беше потвърден на “BBB-”. В доклада на S&P Global Ratings се отбелязва, че е настъпило съществено за рейтинга събитие...