TESY (5)

Лихвите по депозити за граждани намаляват през август

Лихвите, които банките дават за новите депозити на домакинствата, са се понижили през август 2013 г. Спадът се наблюдава на годишна и месечна база, сочат данните на Българска народна банка (БНБ). През август 2013 г. спрямо съпоставимия месец на миналат