UPS (11)

UPS превръща отпадъците в гориво

UPS превръща отпадъците в гориво

UPS обяви в сряда, че купува 170 милиона галона възобновяем природен газ - гориво, което се произвежда естествено от биологични източници като депа, млечни ферми и съоръжения за пречистване на отпадъчни води