Upgrade (2)

Клиентите на Telenor вече могат да сменят смартфона си, преди да са изплатили стария

Клиентите на Telenor вече могат да сменят смартфона си, преди да са изплатили стария

Абонатите на Telenor вече ще имат възможност на всеки 12 месеца да сменят своите устройства с по-нови, независимо че не са изплатили стария си смартфон докрай