Карантината на контактните лица вече е 10 дни

Заповедта е в сила до изричната й отмяна

Карантината на контактните лица вече е 10 дни

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице, нарежда новата заповед на здравният министър проф. Костадин Ангелов. В заповедта се казва още, че в периода на карантина лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, което са посочили, че ще пребивават. А медицинското наблюдение на лицето ще се осъществява от общопрактикуващ лекар или от съответната здравна регионална инспекция.

Ако до изтичане на определения по предписание срок на карантина не се появят симптоми, то тогава карантината се преустановява. Но при проява на симптоми на COVID-19 (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние и вкус) или при влошаване на здравословното състояние, то тогава лицето трябва незабавно да се свърже с личният си лекар или със съответното РЗИ, за да се вземат бързи мерки.

В заповедта ясно се посочва, че до изписване на пациенти от лечебно заведение може, да се стигне само по преценка на лекуващия лекар като се взема под внимание, цялостното здравословно състояние на пациента. Лицата, при които се налага прилагане на последваща медицинска грижа в лечебно заведение се настаняват в места, в които се предоставят социални услуги по смисъла на Закона за социалните услуги, и лицата с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, поради съжителство с хора от рисковите групи се изписват от лечебното заведение за болнична помощ при документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания (вкл. без повишаване на телесната температура без прием на антипиретици и без респираторни симптоми)

При неизпълнение на указанията лицето подлежи на наказание – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева. Заповедта е в сила до изричната й отмяна в зависимост от съществуващия епидемичен риск от разпространението на коронавирусната инфекция на територията на страна.

Коментари: 0