4% от бюджета на ЕС се харчи грешно

Констатацията е направена в годишния доклад на Сметната палата на ЕС за 2011 г.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общият процент на грешките при разходването на средствата на Европейския съюз (ЕС) е под 4%. Това показва доклад на Сметната палата на ЕС. В съобщението си до медиите Европейската комисия (ЕК) се хвали, че за трета поредна година грешките остават под това ниво. Общият бюджет на съюза е 147.2 млрд. евро.

„През последните няколко години Комисията изпълни обещанието си да осигури висококачествено управление и контрол на средствата от ЕС. Нашата работа в никакъв случай не е приключила, но сега е моментът нашите партньори също да увеличат усилията си в тази област", заяви Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите.

"Грешките не означават, че средствата от ЕС са изгубени, пропилени или отклонени за измами. Всъщност измамите засягат едва 0.2% от общия бюджет на ЕС и са налице добри инструменти за тяхното откриване, така че в такива случаи средствата могат да бъдат възстановени. Когато Сметната палата говори за процент на грешки, това означава, че средствата не е трябвало да бъдат плащани, тъй като даден проект не е отговарял на подробните правила, за да се допусне финансиране от ЕС. В случай на грешки има стабилни механизми за тяхното откриване и коригиране", се казва в становището на ЕК.

Според Алгирдас Шемета грешките могат да бъдат намалени чрез две прости стъпки. "Първо могат да бъдат въведени опростените правила, предложени от Комисията за новия програмен период. По-простите правила са по-лесни за спазване и контрол, и биха могли да спомогнат за драстично намаляване на броя на грешките при разходването на средствата на ЕС. Второ, повтарям моя призив към държавите членки да се отнасят по-сериозно към своите отговорности, когато става въпрос за ролята им да опазват парите на европейските данъкоплатци. Малко повече усилия от страна на държавите членки, насочени към по-добър контрол на проектите и възстановяване на неправомерно изразходваните средства, могат да допринесат значително, особено в тези времена на икономически трудности.", коментира еврокомисарят.

Новият Финансов регламент, приет на 25 октомври 2012 г., вече съдържа мерки за съществено опростяване, както и разпоредби, които следва да подобрят контрола върху средствата от ЕС на всички равнища.

В становището на Брюксел се казва още, че днешният доклад на Сметната палата потвърждава неизменното подобряване на управлението на средствата на ЕС през изминалото десетилетие. "Това е особено важно, като се има предвид, че настоящият програмен период приближава своя край. Това означава, че обемът на плащанията и изискванията за отчетност, които се прилагат към тях, са се увеличили съществено през 2011 г. в сравнение с последните няколко години. В същото време процентът на грешките не е нараснал", се казва в съобщението.

Процентът на грешките в селското стопанство е отбелязал увеличение в сравнение с 2010 г., което отчасти се дължи на факта, че Сметната палата за първи път включи в изчисленията си задълженията за кръстосано спазване. В своя доклад тя отбелязва, че Комисията вече е установила съответните проблеми в тази област и е предприела корективни мерки, за да не допусне загуба на пари.

Предложенията на Комисията за следващото поколение програми (2014 - 2020 г.), които понастоящем се обсъждат в Съвета и Парламента, включват множество нови мерки за по-нататъшно подобряване на управлението на средствата на ЕС. Те включват по-строги коригиращи мерки, ако държавите членки не успеят да се справят навреме с нередностите; нова система за наблюдение на напредъка при постигането на поставените цели; както и изискване националните органи, отговарящи за управлението, да подпишат декларация за достоверност по отношение на своите отчети.

След публикуването на годишния доклад на Сметната палата Съветът ще представи на Европейския парламент препоръка за това, дали Комисията да бъде освободена от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Въз основа на тази препоръка през май 2013 г. Европейският парламент ще гласува резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.

Коментари: 0