7.5% спад на производството на тютюневи изделия

Ръст е регистриран при производството на автомобили, машини и оборудване, каучукови изделия и пластмаси, напитки и храни

172 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Спад от 7.5% спрямо предходния месец е регистриран при производството на тютюневи изделия през септември, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Националната статистика отчита намаление спрямо предходния месец и при производството на химични продукти (14.4%), производството на електрически съоръжения (7.7%), както и при производството на изделия от други неметални минерални суровини (3.7%). 

През септември тази година намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.1% и в преработващата промишленост - с 0.1%. Увеличение от 1.6% е регистрирано в производството и разпределението на електрическа топлоенергия и газ.

През този период ръст е регистриран при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - (8.6%), производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение (5.7%), производството на изделия от каучук и пластмаси (5.1%), производството на напитки (4.8%), производството на хранителни продукти (3.2%).

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в преработващата промишленост - с 1.8%, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 11.2%. По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (21.7%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (18.9%), производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (16.6%), производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение (15.0%), производството на метални изделия, без машини и оборудване (10.6%).

Намаление на годишна база е отчетено при производството на химични продукти (22.7%), производството на
превозни средства, без автомобили (18.1%), производството на тютюневи изделия (9.3%), производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (4.8%).

Подкрепи Economic.bg