БАКР запази рейтинга на "Бул Инс"

Дългосрочната оценка е iВВВ+, а краткосрочната - ia

3662 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди кредитния рейтинг на ЗД "Бул Инс" АД. Оценката запазва стабилната перспектива за изплащане на искове при дългосрочен рейтинг iВВВ+ и краткосрочен ia, съобщиха от застрахователното дружество. Основните причини за запазване на кредитния рейтинг са консервативното инвестиране, резервите, диверсификацията на портфейла и политиката за внедряване на нови технологии.

БАКР е потвърдила рейтинга на заради стабилните и добре структурирани резерви на компанията. За първото полугодие на 2013 г. техническите резерви на "Бул Инс" достигат 85 млн. лв., като 31 млн. лв. се държат в едни от най-ликвидните финансови инструменти - банкови депозити и държавни ценни книжа. Техническите резерви са важен показател, защото те представят възможността на един застраховател да покрие бъдещите си задължения.

Рейтинговата агенция вижда позитиви в процесът на дружеството по преструктуриране на застрахователния портфейл. От миналата година "Бул Инс" започна процес на увеличаване на пазарния дял на компанията в сегменти извън областта на автомобилното застраховане, като резултатите са положителни.

В анализа на дейността на "Бул Инс" рейтинговата агенция отбелязва още, че продължават процесите за оптимизиране на подписваческата дейност и на ликвидиране на щетите.

"Предвид влошената икономическа обстановка и общият спад на пазара на услуги, потвърждаването на кредитния рейтинг на "Бул Инс" и запазването на стабилната перспектива може да се смятат за сериозно постижение", коментира изпълнителният директор на компанията Стоян Проданов. "Във влошената бизнес среда селективният подход към риска е ключов за запазване на сигурността на компанията. Фактът, че дружеството е ориентирано към максимализиране на печалбата, е гарант на нейната стабилност. Към 31 юни "Бул Инс" реализира 3 млн. лв. положителен финансов резултат, като се надяваме годишната печалба да нараства и да достигне по-високи нива спрямо 2012 г.",добави Проданов.

Подкрепи Economic.bg