Бизнесът доволен от по-ниските съдебни такси

ВАС отмени таксата от 4% върху цената на иска по граждански дела

От Българската стопанска камара (БСК) приветстват решението на Върховен административен съд (ВАС) за отмяна на държавната такса от 4% върху цената на иска по граждански дела.

"Решението е ясен сигнал за основателността на предложението на БСК до министъра на правосъдието от март тази година за установяване на горна граница на тази такса", се казва в съобщението на БСК. Предложението включваше част от определения максимален размер на таксата да се внася при стартиране на производството, а при финализирането му разликата до пълния размер да се внася от страната, осъдена да плати разноските по делото. Според стопанската камара подобна мярка ще улесни малкия и среден бизнес при завеждане на дела и ще създаде нормативна среда, благоприятстваща упражняването на конституционното право за достъп до правосъдие. Едновременно с това, ще създаде стимули за ускоряване на съдебните производства.

От БСК смятат, че таксата е цена на услугата по съдопроизводство, но в момента тя не е обвързана с разходите по разглеждане и решаване на делата. "Правната система не трябва да се превръща в приходна агенция на бюджета", смятат от организацията.

"Високите съдебни такси в период на икономическа стагнация и недостиг на оборотни средства при търговците са пречка за завеждане на дела, особено за малкия и среден бизнес. Ограниченият достъп до правосъдие, от друга страна, е допълнителен фактор, генериращ медуфирмена задлъжнялост. Освен това, не са малко случаите, при които пропорционалната такса върху цената на иска значително надхвърля съдебните разноски, особено при искове в големи размери", смятат от БСК.

Делото във ВАС беше заведено от Гражданска инициатива „Справедливост“. Министерският съвет може да обжалва решението в 14-дневен срок пред 5-членен състав на ВАС.

Коментари: 0