Близо 400 000 лв. бонуси в комисията по хазарта

Повече от 130 000 лв. са за хората с ръководни длъжности

Близо 400 000 лева бонуси са раздадени в комисията по хазарта миналата година, става ясно от справка, получена от закона за достъп до информацията от лидера на СДС Мартин Димитров. Това е част от поредицата справки от държавни институции за раздадените бонуси на чиновниците, изискана от партията. Вече има и един отказ за информация – от Комисията за регулиране на съобщенията.

В деня, когато депутатите решиха как ще се разпределят чиновническите бонуси по нови правила, стана ясно, че служителите на комисията по хазарта са си раздали близо 400 000 лева. Повече от 130 000 лева от тях са за хората, заемащи ръководни длъжности, а 260 000 – за анализаторите и контрольорите в комисията. Чиновниците с технически длъжности пък са получили над 8600 лева над заплатата си.

Справка от Главна инспекция по труда пък показва, че ръководните кадри получават средно по 739 лева месечно. Средният им бонус пък е 506 лева.

Той е по-голям от средната заплата за експертните длъжности – 497 лева, но и те са получавали бонуси – малко над 300 лева. За хората с технически длъжности също е имало допълнително материално стимулиране.

Справка е поискана и от Комисията за регулиране на съобщенията, но оттам считат, че информацията не е в обхвата на Закона за достъп до информацията и са отказали да предоставят данни.

Коментари: 0