Болниците минават на строг финансов режим

Изключително рестриктивни мерки предлага шефът на НЗОК д-р Пламен Цеков

Болниците да задават предварително броя на пациентите, които ще бъдат лекувани по клинични пътеки. Планът трябва да се предава за всяко тримесечие, като върху него ще бъде определян и размера на отпусканите средства за съответната болница. Това е едно от предложенията на управителя на Здравната каса д-р Пламен Цеков, вписано в новата методика за плащане на лечебните заведения от 2013 г. Документът е виден на страницата на НЗОК.

Разпределението на средствата според Цеков трябва да става по досегашния начин – чрез отчитане на броя на болничните легла, пациентите и средния престой на всеки болен. Лечебните заведения ще се задължат да подават ежедневни, седмични и месечни отчети за постъпилите и изписаните пациенти.

Болниците няма да имат право на по-висок от предварително зададения им брой на извършваните дейности по всяка отделна клинична пътека. Ще се допуска и превишение на дейността в рамките на 3%, но само след изрично разрешение от касата, при това ще трябва да се компенсира през следващото тримесечие.


 

Коментари: 0