Борисов и Добрев дават договорите на 85 фирми

Бюджетът на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август се увеличи с 85.24 млн. лв.

Днес ще е официалното връчване на договорите на 85 фирми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013. На него ще присъстват министър-председателят Бойко Борисов и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, съобщиха правителствената пресслужба.

Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е във връзка с решението на Управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" от месец август да увеличи с 85.24 млн. лв. бюджета по процедурата. Това позволи да бъдат поканени за сключване на договори още 121 кандидати от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.

До момента по процедура "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ с 196 бенефициенти с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 137 млн. лева.

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори чрез насърчаване на инвестиции в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Реализирането на проектите ще доведе до увеличаване на производителността, намаляване на производствените разходи, разкриване на нови работни места и разширяване на пазарните позиции на фирмите.

Коментари: 0