Борисов открива депо за битови отпадъци в Ботевград

Това ще е първото депо за битови отпадъци, изградено с евросредства

Първото регионално депо за битови отпадъци, изградено по Оперативна програма „Околна среда”, ще бъде официално открито утре в Ботевград. За случая в града ще пристигнат министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Депото ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе и е част от системата за управление на отпадъците на регион Ботевград. До средата на следващата година ще бъде пуснат в експлоатация и другият елемент от системата – центърът за рециклиране.

Регионалната система за управление на отпадъците е първата от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя е на стойност 14,4 млн. лв., като 2,1 млн. е националното съфинансиране.

След като е готова основната инвестиция на системата – регионалното депо, трите общини ще могат да ликвидират и почистят нерегламентираните малки сметища на своите територии.

 Центърът за рециклиране се финансира чрез публично-частно партньорство между общината и частен инвеститор. Очаква се с въвеждането му в експлоатация 80% от постъпилия отпадък да се насочва за рециклиране и преработка и едва 20% да отива на депото.
По приоритетна ос 2 на ОПОС „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са договорени общо над 575,7 млн. лв., от които са изплатени 89,2 млн. лв.

В етап на оценка са шест проекта – на регионите Бяла, Велико Търново, Добрич, Панагюрище, Плевен, Хасково.

Коментари: 0