Брюксел съди България заради боклука

Европейската комисия иска страната ни да плаща финансова санкция от 15 220 евро на ден

Европейската комисия подава иск срещу България, Унгария, Полша и Словакия в Съда на ЕС, тъй като тези държави не са спазили срока декември 2010 г. за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство.

По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на въпросните четири държави, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Според Брюксел страната ни трябва да плаща санкция от 15 220 евро на ден. Исканите санкции за другите страни са - Унгария: 27 316 евро на ден, Полша: 67 314 евро, Словакия: 17 136 евро на ден.

Ако държавите членки не изпълнят задължението си да транспонират законодателството на ЕС в национално законодателство в рамките на поставения срок, Комисията може да поиска от Съда да наложи финансови санкции още при първото сезиране, без да е необходимо второ решение.

При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушенията. Те се състоят от дневни санкционни плащания, които се изплащат от датата на решението — при условие че нарушението продължава — до деня, в който транспонирането бъде завършено.

На 27 януари 2011 г. Комисията беше изпратила официални уведомителни писма на съответните държави членки. 

Коментари: 0