ЕК иска ДДС за държавните съдебните изпълнители

Според Брюксел липсата на данък е несъвместима с европейското законодателство

Европейската комисия отправи официално искане към България да наложи ДДС върху дейността на държавните съдебни изпълнители, съобщиха от пресслужбата на комисията.

В България има два вида съдебни изпълнители — държавни, които са служители на районните съдилища, и частни, които упражняват дейността си независимо.

Според българското законодателство единствено дейността на частните съдебни изпълнители се облага с ДДС.

Комисията е на мнение, че подобно положение е несъвместимо с европейското законодателство в областта на ДДС. То предвижда публичните органи да бъдат облагани с ДДС за дейността, която изпълняват в това свое качество, тъй като в противен случай може да се стигне до нарушаване на конкуренцията.

Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява втори етап от процедурата за нарушение. Ако в рамките на два месеца правилата не бъдат приведени в съответствие, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

Коментари: 0