България бавно бори сивата икономика

Обществото вече е с нагласа срещу некоректните практики, сочат данни от проучване на АИКБ

Малко по малко сивата икономика в България намалява. Това сочат данните от проучване на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Данните показват, че неформалната икономика се свива в практики като работа без трудов договор, източване на ДДС или нефактуриране на действителните обороти. въпреки това т. нар. сива икономика намира все по-засилен израз в практики като работа на фиктивни договори, осигуряване на суми, по-ниски от действително получаваните, както и недеклариране на действителните доходи от населението.

Общественото мнение вече е с явна нагласа срещу тези практики. Повишена е и готовността на обществото за прилагане на действия за ограничаване и превенция на неформалната икономика. От приложените в периода 2010-2012 г. мерки от правителството за редуциране на неформалните практики, най-висок практически ефект до момента имат действията за директно отчитане на действителните обороти от продажбите, както и мерките за по-строго санкциониране на нарушенията на фискалната и данъчната дисциплина.

Анализите показват, че темата за неформалната икономика ще бъде в центъра на дневния ред на обществото поне още 10-15 години. Регистрираният напредък е обнадеждаващ, но продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики.

Като ключов фактор за ограничаване на неформалната икономика бе определена по-добрата информираност на обществото за характера и целите на прилаганите мерки.

Коментари: 0