България пада с две места в Doing Business

Страната ни отчита влошаване при шест от общо десет показателя

България е паднала с две места в годишната класация на Световната банка за условията за развитие на бизнеса "Doing Business 2013". Страната ни вече заема 66-о място, след като година по-рано бяхме на 64-о.

Като положителни са изтъкнати реформите в областта на трансграничната търговия и опростяване на процедурите по несъстоятелност.

Първото място в „Doing Business 2013" се заема от Сингапур, следван от Хонконг и Нова Зеландия. Четвъртото място заемат САЩ, а Топ 10 се допълва от Дания, Норвегия, Великобритания, Република Корея, Грузия и Австралия.

Последните пет места по традиция са „окупирани"от африкански държави.

Публикуваният Doing Business 2013: Doing Business in a More Transparent World („Да правим бизнес 2013: Да правим бизнес в един по-прозрачен свят") анализира нормативната уредба, засягаща местните фирми в 185 икономики. Докладът класира икономиките по 10 показателя, касаещи бизнес регулациите.

В три от общо 10-те бизнес области България отчита подобрение. Това са "Уреждане на несъстоятелност", "Трансгранична търговия", "Прилагане на договорите".

По шест показателя има влошаване - "Започване на бизнес", "Получаване на разрешителни за строеж", "Достъп до електричество", "Защита на инвеститорите", "Достъп до кредитиране", "Плащане на данъци". Без промяна е останала категорията "Регистриране на собственост"

Коментари: 0