ЧЕЗ: Енергийната мрежа в София е на предела си

Според главния оперативен директор на "ЧЕЗ България" Петър Баран инфраструктурата скоро ще бъде извън реална възможност за експлоатация

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Скоро всички съоръжения на енергийната инфраструктура в столицата ще бъдат извън реална възможност за техническа експлоатация. Това каза пред "Фокус" главният оперативен директор на "ЧЕЗ България" Петър Баран. По неговите думи инфраструктурата освен, че е остаряла морално, тя е и на предела на своите възможности.

"Неглижираната през последните 20 години тема за обновяване на мрежата за високо напрежение и поетапната подмяна на съоръженията крие потенциална опасност и риск за нарушаване качеството на захранване на големи групи потребители, както и на важни институции. А това представлява заплаха за националната сигурност на страната", каза Петър Баран.

ЧЕЗ определи чрез обективни критерии по какъв начин да бъде оценено състоянието на всяко съоръжение, респективно планиране на подмяната му в съответен времеви период. "Това оценяване е дефинирано чрез данните колко потребители захранва, каква е възрастта му, каква е аварийността му, какви важни държавни институции захранва. След като дефинирахме проблема в началото на февруари тази година като критична инфраструктура, ние предприехме първи стъпки по тази система за оценяване. Определихме кои са първите съоръжения и как точно да ги ремонтираме, след което пристъпихме към изпълнение на тези задачи, свързани със закона за обществените поръчки, обявихме процедури, поканихме фирми, създадохме условия за провеждане на търгове за избор на доставчици", каза Петър Баран.

Коментари: 0