ЧЕЗ обсъжда промяна в общите условия

Проектът урежда приложението за промяна на доставчика след пълното либерализиране на пазара

Снимка: sxc.hu

124 ~ 1 мин. четене

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което снабдява с ток клиентите в Западна България започна публично обсъждане на новия проект на Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи. Сред предложенията за обновени клаузи в общите условия е регламентирането на отношенията във връзка с новия начин на изчисляване на цена достъп за стопанските клиенти.

Проектът урежда приложението на общите условия при промяна на доставчика след пълното либерализиране на пазара. С оглед отразяване на протичащите в обществото процеси и необходимостта от фиксиране на периода за отчитане на електромерите, обсъденият документ предвижда конкретен максимален срок за отчет. В новите условия залягат и промени във връзка с нерегламентираните включвания и незаконното ползване на електрическа енергия.

"Ще разгледаме всички получени коментари и бележки по общите условия. Поемаме ангажимент да се съобразим максимално с тях, а за тези, които намерим за неприложими ще изложим своята аргументирана обосновка", каза Зорница Генова, мениджър "Регулаторни дейности" в ЧЕЗ.

Пропусналите възможността да присъстват на обсъждането могат да изпратят своите коментари до 30 април 2013 г.

Подкрепи Economic.bg