Част от Борисовата градина отива за инфраструктура

314 кв. м от парка се предоставят за довършването на кръстовището на две нива на Телевизонната кула

314 кв. м от Борисовата градина, в частта до „Драган Цанков”, са предоставени с решение на Министерски съвет за довършване на кръстовището на две нива на Телевизионната кула. Това стана ясно от стенограмата от правителственото заседание в сряда.

Проектът на решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху реална част от имот – частна държавна собственост - на Столична община, е докладван пред министрите от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

„Прехвърляме този имот, който представлява 314 кв. м от Борисовата градина, в частта до „Драган Цанков”, където до Телевизионната кула се прави кръстовище на две нива. За да може да бъде довършена прилежащата инфраструктура на това кръстовище, е необходимо да предоставим тази част от Борисовата градина в размер на 314 кв. м”, съобщи Павлова.

Коментари: 0