ДКЕВР предоговаря цените от "Мариците" и ВЕИ-тата

Регулаторът реши, че американските ТЕЦ-ове и зелените централи нарушават Третия енергиен пакет

Натиск

Автор: Николай Марченко

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) използва европейското законодателство, за да атакува двете американски топлоелектроцентрали (ТЕЦ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) у нас.

За целта регулаторът излезе с решение, което задължава Националната електрическа компания (НЕК) да поиска предоговаряне на споразуменията с ТЕЦ „AES – 3 Марица Изток 1” и ТЕЦ „Contour Global Марица Изток 3“ с цел  намаляване на цената на произвежданата от тях електроенергия.

ДКЕВР цитира анализ на законовите разпоредби, свързани със задълженията на НЕК за изкупуване на ток – според регулатора регламентираното в закона не е съобразено с реалното потребление в страната. Регулаторът дава пример с изкупена, но не потребена енергия за 274.4 млн. лв. само от двата американски ТЕЦ-а.

Предоговарянето на условията, по които работят двете „американски централи” според властите е начин за намаляване на крайната цена на тока за потребителите. И по двете направления ДКЕВР сега се позовава на европейски разпоредби за конкурентен пазар.

Комисията настоя НЕК да се споразумее с „Марица изток 1“ за намаление на цената на енергията от нейната централа в размер на 30%. Подобна сделка трябва да бъде постигната и с  „Марица изток 3“ – за 20% намаление.

Нарушавали Третия енергиен пакет

От министъра на финансите Петър Чобанов се иска да сезира ЕК за необходимостта от разглеждане на условията по действащите споразумения, сключени на 13 юни 2001 г., в края на управлението на кабинета „Костов”.

Работна група от ДКЕВР е установила, че документите не съответстват на стандартните договори за изкупуване на ток, сключвани на европейските пазари, като поставят операторите на двете централи в по-изгодно икономическо положени от другите производители на енергия и от нови участници на пазара.

„Направените анализи на условията в съответните договори показват, че механизмите за ценообразуване не съответстват на принципите за ценообразуване и целите на Третия енергиен пакет, премахващ пречките пред конкуренцията на енергийния пазар”, пишат от комисията.

ДКЕВР разчете, че при намаляване на изкупната цена и излизане на три блока от централите на свободния пазар, разходите на НЕК до края на договорите ще спаднат с общо 5.4 млрд. лв. („Марица Изток 1“ – 3.5 млрд. лв., „Марица Изток 3“ – 1.8 млрд. лв.).

„Зелените” централи антиконкурентни

Комисията иска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев да й предостави възможност за квоти, които да определят ежегодни количества „зелена” енергия, изкупувана на преференциални цени.

Според ДКЕВР наредбите на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗВЕИ) са залегнали „икономически необосновани разходи, които се възстановяват чрез цените на всички крайни потребители”.

Целта е да бъде намалена средногодишната продължителност на работа с 50% за вятърните и слънчевите централи, която да бъде изкупувана от НЕК по преференциална цена. Останалите количества пък да се остойностяват по цената за излишък на балансиращия пазар. Според разчетите на регулатора, това би спестило 541 млн. лв. само за ценовия период от 1 юли 2014 г.  до 31 юни 2015 г.

„Подкрепата за ВЕИ чрез преференциални цени съгласно препоръките на ЕК обуславя, от една страна, огромния им ръст в енергийния микс, но от друга – води до отклонения от ценовите пазарни механизми и съответно до нарушаване на конкуренцията в сектора”, изтъкват от ДКЕВР.

ЕК според тях признавала, че трябва да се променят съществуващите и да се разработят нови мерки за подпомагане на ВЕИ-сектора за по-достъпна електроенергия за крайните клиенти. В противен случай са налице обективни предпоставки за „дестабилизиране не само на енергийната система, но и на икономиката на България”. 

След изпълнение решенията на Комисията за изменение на ДДИЕ между НЕК и „Марица изток 3", съответно "Марица изток 1" и при промяна на разпоредбите на ЗЕВИ ще бъдат свити разходите, формиращи тарифата на компанията през следващия ценови период с над 1 млрд. лв.

Коментари: 0