Даниела Бобева моли IT-сектора да тегли пари от Фонда за иновации

60% ръст в аутсорсинга само за 4 години, отчете вицепремиерът по икономика

Автор: Николай Марченко

Вицепремиерът по икономическо развитие Даниела Бобевапризова сектора на информационните технологии да се възползват от възможностите, които дава Фондът за иновации. Тя взе участие в откриването на кръгла маса "Развитие на България като аутсорсинг дестинация – партньорство между публичния и частния сектор".

Според нея IT-индустрията може да се възползва и от стимулите, предвидени за разкриване на работни места в райони с висока безработица в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и от новите продукти на Българската банка за развитие (ББР).

Тя подчерта, че ББР има специални продукти за подпомагане на стартиращи предприятия, както и за предприятия, ориентирани към износ."Със средства от бюджета при разкриване на определен брой работни места се възстановяват осигуровки, може да се изгради инфраструктура, възстановяват се средства за обучение на работници и служители. Полезно е да познавате тези стимули и да се възползвате от тях", обясни вицепремиерът.

Даниела Бобева призна, че я „впечатлява” фактът, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 60%. Според данните й ръстът в сектора е 40% през 2011 г. спрямо 2010 г. и 13% през 2012 г. спрямо 2011 г. Броят на заетите в аутсорсинг компании у нас към момента е над 22 хил.

Тя прикани Българската аутсорсинг асоциация да даде предложения за подготвящата се в момента програма за индустриализация на България. "Въпреки че правителството залага на износа на продукция с висока добавена стойност и развитието на високотехнологични производства като фактори за икономически растеж, разкриването на работни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката", подчерта Бобева.

Вицепремиерът запозна участниците с усилията на правителството на Пламен Орешарски да направи България „по-привлекателно място” за привличане на инвестиции в аутсорсинг. "Промените в Закона за обществените поръчки и мерките за намаляване на административната тежест целят подобряване на бизнес средата, повишаване на доверието в администрацията и подобряване на прозрачността на процесите", изтъкна Бобева.

Тя оправда направеното в областта на електронното управление до момента, като призна, че е неефективно, понеже „различните софтуерни и хардуерни продукти много често са несъвместими”. "От март трябва да стартира комплексното административно обслужване, което до голяма степен ще облекчи отношенията на бизнеса и гражданите с администрацията. Ще започне и изграждане на центрове за комплексно административно обслужване", обеща още вицепремиерът.

Даниела Бобева се похвали с конкурентните предимства на страната ни за привличане на аутсорсинг компании: благоприятната данъчна среда, високо образованата работна сила, членството на България в ЕС, близостта на страната ни до финансовите центрове и пазарите в Евросъюза. "Необходимо е да се направи още много по отношение подготовката на кадри, нужни за индустрията. Предстоят реформи в образованието. Стартират първите пилотни проекти по дуалната система", изреди вицепремиерът.

Според нея щяло да се работи и за „преодоляване на неблагоприятната тенденция за дебалансиране на икономиката в териториално отношение”. "Аутсорсинг секторът в България е концентриран в няколко големи градове и университетски центрове – София, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Варна, Велико Търново. В приоритетите на правителството е намаляването на различията и подкрепа на инвестициите в слаборазвитите райони с висока безработица", обобщи Даниела Бобева.

Коментари: 0