Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за ДДС

От общо 182-ма гласували народни представители, 107 бяха „за”, а 41 – „против”. 34 се въздържаха

Снимка: БГНЕС

116 ~ 1 мин. четене

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. От общо 182-ма гласували народни представители, 107 бяха „за”, а 41 – „против”. 34 се въздържаха.

Предложените от Министерски съвет промени са свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Предлага се въвеждане на нов специален режим за касова отчетност на ДДС. Целта е подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си.

Режимът не е задължителен, а се прилага по избор от предприятия, които имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец и доставките им са с място на изпълнение в страната.

Промените предвиждат въвеждане на ново правило за определяне на данъчното събитие и данъчната основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец. При тях данъчното събитие ще възниква в края на всеки календарен месец. Законопроектът предвижда и промяна на разпоредбата за определяне на данъчната основа при бартер.

Подкрепи Economic.bg