„Дир.БГ“ увеличава с 33% капитала си

Компанията ще емитира 1 538 271 нови акции и ще се опита да набере 2 644 288 лв.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Интернет компанията "Дир.БГ" ще увеличи капитала си от 4.615 млн. лв. на 6.153 млн. лв. Решението е било взето днес от Съветът на директорите на дружеството. От компанията обявиха, че увеличението от 33% ще стане чрез издаване и първично публично предлагане на до 1 538 271 нови акции с номинална стойност 1 лев.

Емисионната стойност на книжата ще бъде 1.91 лв.

Минималният брой записани акции, при който увеличението на капитала ще се счита за успешно е 1 384 444 броя с обща емисионна стойност 2 644 288.04 лв.

Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на "Дир.БГ" ще има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала, преди увеличението.

"Дир.БГ" осъществи своето първично публично предлагане(IPO) в началото на февруари 2012 г. Компанията пусна на борсата 74 813 акции с цена 2.70 лв. за брой. Привлеченият капитал достигна 202 хил. лв.

Коментари: 0