До 50% помощ за енергийна ефективност

Малките и средни фирми могат да разчитат на 300 млн. евро

До 50% финансова помощ по проекти за енергийна ефективност могат да получат българските малки и средни предприятия. Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите ще се отпускат от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособността си. Ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани  за собствено потребление на предприятието.

Безвъзмездната помощ е осигурена от икономическото министерство. Средствата са 150 млн. евро и се отпускат по оперативна програма "Конкурентоспособност". ЕБВР ос своя страна също е одобрила кредитна линия от 150 млн. eвро за банки-участнички в програмата за финансиране на проекти.

Колко процента ще е безвъзмездната помощ зависи от вида на проекта. Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Коментари: 0