Добивът на шистов газ може да носи до €2,1 млрд. годишно на България

Преките ефекти биха могли да бъдат до 5.1% от БВП в икономиката на страната при пълно разработване на находищата

Пропуснати ползи

Автор: Николай Марченко

Липсата на проучванията и добив на неконвенционален природен газ от шисти означават за България загуба на между 1,3 и 2,1 млрд. евро годишно. Това става ясно от анализа на консултантската компания KC2, разпространен от Института за пазарна икономика (ИПИ), след като американският Chevron обяви за напускането си на българския пазар.

Според анализа преките ефекти от проекта биха могли да бъдат до 5.1% от БВП в икономиката на страната, ако мораториумът върху неконвенционалното синьо гориво беше отпаднал. „Това означава, че делът на добива на газ ще бъде значителен в общото индустриално производство на страната”, поясняват от ИПИ. Индустрията за проучванията и добив може да създаде за съответните региони на страната между 560 и 39 хил. работни места.

Единият от изводите на доклада е именно, че България изостава в проучването на запасите си от природен газ: „Което, заедно с липсата на  информация за потенциалните ефекти, може да отблъсне потенциалните инвеститори. Това предвиждане очевидно вече се сбъдва”.

Анализът показва, че българската икономика и гражданите, които сега плащат висока цена, в сравнение с получаваните доходи, най-вероятно ще спечелят от добива на природен газ от шисти. Докладът прави опит да покаже какви са разходите и ползите от подобна перспектива и което е още по-важно, разглежда съпътстващите ефекти върху българската икономика и благосъстоянието на населението.

Сценарият за ниски технически извлекаеми запаси на шистов газ предвижда, че годишният добив на природен газ от шисти е 4.8 млрд. кубика, при който цените на едро на природния газ на пазара ще се понижат с 25%. При оптимистичния сценарии приемаме, че добивът на  газ ще бъде  9.6 млрд. кубика на година и това ще понижи цените на едро на природния газ на българския пазар с 30%.

Коефициентът на зависимост при доставките на природен газ от Русия може да се намали значително в сравнение със сценария на липсващи запаси.  Вносът би бил около 70-71% в сравнение с 94% според оценката на Еврокомисията (ЕК), за периода от 2006 до 2012. В момента България получава собствен газ от находището край каварна между 10% и 15%, като на 85%-90% е зависима от вносните количества на руския монополист „Газпром”.

При по-оптимистичен сценарий може да се добие газ с пазарна стойност от 34.8 млрд. евро, а ако инвестициите за раработване на находищата се удвоят – до 78.5 млрд. евро.

Ако всички блокове бъдат разработени и в тях започне добив, то за целия инвестиционен период от 30 години се добитият газ (при добив от 16 млрд. кубика годишно) ще има стойност от 103.4 млрд. евро за периода. За сравнение, в момента България консумира едва около 2,5 млрд. кубика газ годишно, от които не повече от 300-400 млн. кубика се добиват в черноморския ни шелф от шотландската компания Mellrose Resources.

Коментари: 0