Доходността по 7-годишните ДЦК намаля до 2.88%

Министерство на финансите пласира още 25 млн. евро от емисията с падеж 16 януари 2020 г.

68 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по 7-годишните държавни ценни книжа (ДЦК) намаля до 2.88% на проведения аукцион вчера, на който Министерство на финансите (МФ) преотвори за шести път тази година емисията облигации, деноминирани в евро, с падеж 16 януари 2020 г. Постигната вчера доходност е по-ниска от тази на аукциона на 30 септември, когато доходността беше 3.05%.

При шестото преотваряне на емисията МФ предложи ДЦК с номинал 25 млн. евро, а подадените поръчки от първичните дилъри бяха за 65.54 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2.62.

Пенсионните фондове придобиха най-голямо количество ДЦК на аукциона - 45.39%, следвани от застрахователните дружества - 22.61%, банки - 20% и инвестиционни посредници - 12%. След този аукцион общият обем на емисията в обращение е 145 млн. евро.

Доходността е под съответните стойности на облигации със сходни характеристики на редица държави-членки на ЕС, като Словения (5.62%), Хърватия (4.98%), Унгария (4.43%), Румъния (4.11%), Италия (3.19%), Испания (3.06%) и е на нивото на облигациите на Ирландия (2.88%), похвалиха се от МФ.

Подкрепи Economic.bg