Държавата абдикира от БТК

Т.нар. "златна" акция ще бъде отменена

68 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Министерски съвет е упълномощил министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов да гласува "за"  отмяната на особените права на преференциалната акция (т. нар. "златна" акция) на Българска телекомуникационна компания (БТК) АД. Решението за отмяна на "златната" акция ще бъде взето на предстоящо общо събрание на бившия монополист на телефонния пазар в България.

Кабинетът е упълномощил Данаил Папазов да подкрепи промяната на фирменото наименование на дружеството, както и да гласува "за" отписване на БТК от Регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

На днешното си заседание правителството одобри доклада по темата на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на финансите и на икономиката и енергетиката. В него се отбелязва, че са налице основанията, залегнали в приватизационния договор от 2004 г., за отмяна на особените права на преференциалната акция.

Подчертава се и, че преференциалната акция е изиграла своето предназначение за един значителен период от време - имала е за цел да осигури плавния и безпрепятствен преход, компанията да не бъде разпродадена и да продължи да работи.

Подкрепи Economic.bg