Държавата продаде 10.5-годишни ДЦК при по-ниска доходност

Банките купиха най-голямото количество от предложените 50 млн. лв.

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Министерство на финансите (МФ) продаде 10.5-годишни облигации за 50 млн. лв. с по-ниска доходност. Емисията левови държавни ценни книжа (ДЦК), с падеж 9 юли 2023 г., беше преотворена за пети път тази година.

На проведения на 18 ноември 2013 г. аукцион беше постигната доходност от 3.55% за предложеното количество ДЦК за 50 млн. лв. Доходността е по-ниска с 24 б. т. в сравнение с предходния аукцион за емисията през октомври 2013 г., съобщиха от МФ. Коефициентът на покритие беше 1.73.

Най-голямо количество ДЦК придобиха банките - 57.5%, следвани от пенсионните фондове - 20.5%, инвестиционните посредници - 12% и застрахователните дружества - 10%. След петото преотваряне общият обем на емисията в обращение достигна 300 млн. лв.

Постигнатата доходност по българската дългосрочна облигация е под тази на облигациите със сходни характеристики на държави-членки на Европейския съюз и региона: Турция (8.92%), Унгария (5.80%), Румъния (5.45%), Испания (3.99%), Литва (3.98%), Латвия (3.94%) и Италия (3.87%).

Подкрепи Economic.bg