Държавен системен администратор ще координира е-управлението

Това предвижда проект на закона, която ще бъде представен за обществено обсъждане

Държавен системен администратор ще координира е-управлението

Създаването на Държавен системен администратор е едно от основните предложения в нов проект на Закон за електронното управление. Тази структура ще осъществява поддръжката и пълната функционалност на общите системи и информационни ресурси на електронното управление, при спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Друга задача на администратора е да участва в тестването и приемането на проектните резултати, както и тяхното интегриране в общата информационна среда на електронното управление с цел осигуряване на тяхната устойчивост и  ефективно използване.

Експертната група за изготвянето  на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление представи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова проекта с новите текстове на нормативния документ. Той беше изготвен с участието на представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), браншовите и работодателски организации от сектора (КРИБ, БТПП, БАИТ, БАСКОМ), БАН, университети и неправителствени организации.

Тази седмица проектът ще бъде обсъден с ИКТ директорите в държавната администрацията, както и в по-широк кръг с представителите на бизнеса от сектор ИКТ. След това проектозаконът ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Намерението на настоящия екип на МТИТС е да подготви проекта на закон и да го предостави на следващия кабинет.

В началото на мандата на служебното правителство, министър Ангелкова обяви, че ускоряването на проектите в електронното управление и усъвършенстването на правната  уредба в сектора, са сред основните приоритети на нейния екип. Министърът определи 20 септември за срок, в който да бъде изготвен първи вариант на промените в проекта.

Основните изменения и допълнения в Закона са насочени към гарантиране на синхрон в работата на институциите в областта на електронното управление. Това ще бъде постигнато с определяне на нови правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той ще координира планирането на секторните ИТ политики и различните проекти в администрацията, така че да се създаде работеща среда за е-управление. Новите отговорности са свързани и с координация при планирането на нужните информационни ресурси в държавата, включително инвестиционни програми и проекти, които да отговорят на изискванията на закона и стратегиите за развитие на е-правителството.

Коментари: 0