100 млн. лева приходи от незаконна сеч годишно

От 2006 до 2013 г. са сечени без разрешение по 2,4 млн. куб. м дървесина ежегодно

100 млн. лева приходи от незаконна сеч годишно

Чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира приходи от над 100 млн. лв. годишно. Според анализ за периода 2006-2013 г. годишният обем на незаконната сеч достига 2.4 млн. куб. метра, или една четвърт от общия добив. Това съобщиха експерти от екоорганизацията WWF, позовавайки са на свой доклад за незаконния дърводобив в България за този период.

Проблемите в държавните гори се дължат в голяма степен на смесването на контролните функции и стопанския интерес в една и съща държавна институция - Министерството на земеделието и храните, смятат природозащитаниците. Затова предлагат отделяне на отговорната за контрола Изпълнителна агенция по горите от ведомството.

Друг проблем, според тях, е несъвършената нормативна база, която позволява манипулиране на добивите, подправяне на маркировката на дървесината, неефективен контрол по цялата верига и ниска събираемост на наказателните постановления /под 15 на сто/. Между 20 и 40 на сто от добива се губи при прехвърляне на отсечената плътна дървесина, в продадени на клиенти пространствени количества или за преработка, където се изкупува на тон, каза Александър Дунчев от WWF.

По думите му съществуват практики за описване на хубава дървесина като нискокачествена, където щетите са до 50 лева на куб. метър, както и документирането на "скрити" запаси, които достигат 30 на сто от реалния добив или до 2 млн. куб. метра годишно.

Най-големите схеми са при експедицията и транспорта, там има най-голяма нужда от промени, подчерта Дунчев.

От WWF предлагат на институциитe още няколко мерки за решаване на проблема - извършване на независима национална инвентаризация на горите, повишаване на изискванията за квалификация и отговорност на горските служители, увеличаване на наказанията за нарушителите.

Предлаганите мерки се припокриват с набелязаните от ИАГ, заяви на брифинга изпълнителният директор на агенцията Тони Кръстев, определяйки посочените цифри за незаконен добив като абсурдни. При проверки в района на Ботевград е регистрирана незаконна сеч, както от роми, така и от дърводобивните фирми, информираха от ИАГ.

Нарушенията са предадени на прокуратурата.

Коментари: 0