Дървесината ще се маркира с пластини

Пилотният проект започва в Пловдив

Строителната дървесина вече ще се маркира и с пластмасови пластини, съобщиха от "Изпълнителна агенция по горите" (ИАГ). Новият метод за контрол стартира пилотно на територията на Регионална дирекция по горите (РДГ) в Пловдив.

"Въвеждането на този нов начин на експедиция и транспортиране на дървесината се прави с цел подобряване на контрола от страна на горските служители. Цели се и повишаване на доверието в системата от страна на всички потребители, както и постигането на по-добри резултати", обясняват от ИАГ.

Пластмасовите пластини са зелени, червени, сини, оранжеви и черни, и с поредни номера. Те ще се слагат върху видимата част на всеки отделен труп от дървесината след натоварването й на превозното средство преди извозването. По този начин при контролна проверка ще може много по-бързо да се инспектира стоката и проверяващите ще следят за диаметъра на дървените трупи.

За натоварената дървесина ще се съставя опис по образец, който е неразделна част от издадения билет за превозен.

Коментари: 0