Два ветропарка край Перник получиха разрешение за строеж

Засега не е ясно дали "Терраветроссоле" все още има желание да строи

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Два проекта за изграждане на ветропаркове край Перник получиха разрешение за строеж от Регионалната инспекция по околна среда и води-Перник (РИОСВ-Перник). Решението на комисията влиза в сила от днес. Планът на фирмата-изпълнител "Терраветроссоле" ООД е вятърните турбини да заработят до две години.

С решение по ОВОС № ПЕ-04-04/2013 г. РИОСВ-Перник одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане на Ветропарк "Орисол 1" в землището на с. Долна Диканя, община Радомир и землищата на с. Боснек и Крапец, община Перник. Проектът предвижда да бъдат поставени 21 броя вятърни генератори с обща мощност 63 MW. Най-близката турбина до природен парк "Витоша" отстои на 1.13 км от защитената зона, включително и от най-дългата пещера на Балканския полуостров - "Духлата".

Вторият ветропарк - "Орисол 2" е одобрен от РИОСВ-Перник с решение № ПЕ-03-03/2013 г. В землищата на гр. Батановци и гр. Радомир по план трябва да бъдат изградени 18 бр. вятърни генератори с обща мощност 54 MW. Той се намира само. Само на 60 м от резерват "Острица", който е една от най-старите защитени територии в България, отстои най-близката вятърна турбина на бъдещия ветропарк.

В становищата на РИОСВ-Перник е записано, че рискът от сблъсък с птици е незначителен. Районът не се характеризира с особено богата гнездова орнитофауна, висока интензивност на прелетите на видове с голям размах на крилете, с наличието на голям брой редки и застрашени от изчезване птици, твърдят в становището си от РИОСВ.

Не се очаква изграждането на двата парка да повлияе негативно и върху прилепната фауна, защото територията на ветропарка не предоставя подходящи дневни убежища за прилепи, а трасето му не е хранителна територия за тях, смятат от РИОСВ.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до кумулативен ефект със значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на най-близката защитена зона "Витоша", смятат експертите. Дадено е предписание обектът да бъде съоръжен с радар за известяване при прелет на птици и прилепи в близост до ветрогенераторите и със система за автоматичното им изключване.

Община Радомир обаче отказва да съгласува строителството на трети ветропарк "Орисол 3", който се предлага да бъде разположен в Конявската планина, съобщи за БТА кметът на Радомир Пламен Алексиев. Отказът е мотивиран с аргумент и опасения от кумулативен ефект върху природата.

Недоволство срещу "Орисол 3" изразяват и жителите на селата Чуковец, Касилаг, Гълъбник, Кондофрей. Те са инициирали подписка, като в нея несъгласие с "Орисол 3" са изразили и от местното ловно-рибарско дружество.

Проверка в търговския регистър показва, че фирма "Терраветроссоле" ООД е създадена през юли 2010 г. с капитал 5 хил. лв. Извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е възложено през април 2011 г. Засега не е ясно дали компанията все още има желание да строи вятърните паркове, след като гарантираните изкупни цени на електроенергията бяха свалени двойно.

Коментари: 0